هیجان مثبت فوتبال !
شوشان - دکتر حسن دادخواه :
برای تشویق جوانان بلکه عموم مردم به تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی قطر، دانشگاه های سراسر کشور از دو ساعت پیش از شروع بازی، تعطیل شدند تا بنا به گفته معاون آموزشی وزارت عتف، دانشجویان بتوانند در کنار خانواده های خویش بازی را زنده تماشا کنند.
بازی فوتبال، از پر بیننده ترین ورزش ها در همه کشورهاست و به جهت غیر پیش بینی بودن نتیجه آن، مورد توجه جوانان است. جوانان بیننده، با بازی فوتبال حتی تماشای فوتبال آنهم در یک کارزار جهانی، فرصت می یابند تا «هیجان», خویش را بروز دهند و لحظات شادی را برای خود و پیرامون خود بیافرینند.
نشان دادن هیجان و بروز آن، موجب می شود که «کنترل هیجان» هم به آسانی انجام شود و جوانان، بدون هیچ ضرر و زیان رساندن به خود و دیگران، از آزاد کردن انرژی انباشته در خود، احساس فرح و شادی کنند.
با شروع پاره ای اعتراضات در کشور در هفته های گذشته که با حضور جوانان و نوجوانان همراه بود، برخی مخالفان این اعتراضات، آن را برخاسته از هیجان جوانان می پنداشتند و البته با مفهوم منفی ای از هیجان که در ذهن داشتند.
واقعیت آن است که هیجان یک نیروی خدادادی در وجود انسان هاست که در نزد بزرگسالان معمولا با عقلانیت و کنترل بیشتری بروز می کند ولی در جوانان بخصوص اگر فروخفته باشد و امکان بروز نیافته باشد، همراه با رفتارهای بیرون از انتظار همراه می شود.
حال که جام جهانی فوتبال در این دوره، با حاشیه هایی همراه شده است بالاجبار موجب شده است تا برای دور کردن و دور بودن از حواشی ان، به « هیجان» جوانان، از سوی دستگاه رسمی کشورمان اعتنای درخور و بی سابقه ای روا داشته شود.
آنچه که در این باره مهم است توجه و اعتنا به هیجان دوره جوانی است بدون ارزشگذاری به زمینه و دلایل بروز هیجان و به رسمیت شناختن رفتارهایی که از همین هیجان سرچشمه می گیرد.