المجالس مدارس
کدخدایی کردن چه سهل، فرهنگ درست کردن چه سخت
شوشان ـ  دکتر خادم مسجدی :
با تبریک زاد روز فخر کائنات مولی الموحد و اسوه مومنین و هچنین سالروز انقلاب اسلامی و روز پدر به همه مردان کره خاکی و با کسب اجازه از فضلای قلم و بزرگ مردان وشیوخ قبائل و کدخدایان و بزرگ زادگان؛ در مطلع یادآوری شود که خطاب این متن شخص یا گروه خاصی نمی باشد بلکه فرهنگ عمومی مردم مراد است.

رسم و رسوم را ما انسان ها برای رفاه بهتر و جلوگیری از هرج و مرج روی کره زمین قرار دادیم تا معاشرتمان بهتر و روابطمان روانتر شود و چه رسم های زیبایی که بزرگان برایمان به یادگار گذاشتند مثل ایثار و خود گذشتگی؛ مردانگی؛ مروه و مراودات قبیله ای در وقت شادی و غم و ... حال در برخی جاها مشاهده می شود با مجروح و یا مقتول شدن یک نفر؛ مشعل خرمن در همه خانه های طایفه مقصر روشن می شود.

این چه فرهنگی ایست؟ آیا این فرهنگ درستی ایست؟  طوایفی که سالهای متمادی با برادری در کنار هم زیسته. حال این رنگارنگی و تنوع طوایف یک روستا، به یکباره و با لغزش و خطا یک نفر؛ همه  اعضای طایفه بایستی تاوان آن را بدهند و خانه و کاشانه خود را ترک کنند و ناامنی نصیب زن و بچه‌ها همه روستا شود؟ آیا این کارشان نشان شجاعت مردان یک قوم است؟ پس مروه و مردانگی چه می شود؟ این چه قانون ننوشته ی غلطی هست؟ چه کسی مسئول این رسم غلط هست؟ مگر در زمان صدر اسلام عموی پیامبر حضرت حمزه را نکشتند؟؟ مگر رفتار پیامبر ما اسوه ما نیست؟ از قاتل گذشت کرد و فقط شخص قاتل کوچ کرد نه همه طایفه!!! 

در زندگی امروزه که برخی افراد ما حصل عمر خود را برای خانه هایشان خرج کردند جابجایی یک طایفه از لحاظ فرهنگی خطاست و بهترین کار تمکین به قانون و دعوت به آرامش از دو طرف و بخصوص طایفه مضروب و مقتول تا تهدید است. که خوشبختانه در برخی طوایف این فرهنگ جا افتاده است و انتظار از اهل منابر و بزرگان می رود تا همه در این حرکت فرهنگی مشارکت کنیم و با تحویل فرد خاطی به دستان تأدیبی قانون، از فتنه خانمان سوز آتش سوزی عصر جاهلیت دست برداریم و با تعامل و تفاهم همه برای ساخت جامعه متمدن تلاش کنیم و مصداق آیه :( إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) باشیم و خودمان بایستی رسوم بد و مذموم را نکوهش و به نفع آرامش جامعه تغيير دهیم چرا که آیندگان برای بنانهادن این رسوم به ما ترحم خواهند کرد و به نیکی از ما یاد خواهند کرد چرا که بنا نهادن هر رسم و سنت حسنه و جلوگیری از بدعت غلط و تفرقه افکنانه نزد خداوند اجر مضاعف خواهد داشت. و این کار برگردن اهل منبر، شیوخ، زعماء، کدخدایان و بزرگان طوایف و ...خواهد بود.
به امید داشتن جامعه شاداب