همه‌ طرح های شهرداری از این جنس است؟
شوشان ـ داریوش آرمات:

چندی است در شهر اهواز مشاهده می‌شود که برشی از حریم سبز قدیمی کارون غربی در مسیر کیانپارس؛ با افزایش مقداری تجهيزات و بازسازی بخش هایی از محوطه سبز ساحل و با نصب یک تابلوی بزرگتر از حجم اقدامات متداول‌ برای تآسیس یک پارک؛ محدوده ای از این حریم سبز تحت عنوان پارک ریحانه باز رونمایی شده است!

ضمن تشکر از انجام همین مقدار تلاش؛ جا دارد عزیزان محترم بدواً چند کلیدواژه "ضوابط طراحی پارک" را جستجو و ملاحظه فرمایند که یک پارک در حالت استاندارد خود به دو بخش سبز و سخت و به چه زیر شاخه ها و جزئیاتی تقسیم می‌شود.

 بر همین اساس اینجا چند پرسش مطرح است که انتظار دارد بانیان این اقدام پاسخگو باشند:

اول آنکه - این فضای سبز در زمان پیشینیان بعنوان یک سرانه؛ قبلاً به مردم تحویل شده است لذا محل سوال است که این باز رونمایی با چه هدفی صورت گرفته است. در حالیکه این انتظار بجا از شهرداری وجود دارد که با توجه به افزایش روزمره جمعیت شهرنشین آنهم در شرایط نامساعد آب و هوایی در شهر آلوده و گرم و مهاجر پذیری مثل اهواز؛ هرآینه متراژ جدیدی به سرانه فضای سبز افزوده شود ولو اینکه یک وجب هم باشد؛ نه اینکه با وجود عدم انطباق هزینه ها و درآمدهای شهرداری، هزینه های سرفصل فضای سبز در بخش صیقلکاری جسم ساییده شده به کار گرفته شود‌.

دوم آنکه - چرا هزینه های اعمال شده در این پروژه ی به اصطلاح پارک؛ در مناطقی صورت نگرفته است که حتی از یک متر پارک محله ای هم محروم هستند و اینکه دلیل این همه تجمیع هزینه در یک منطقه از چه سبب است.

سوم اینکه - ان شاءالله قرار نیست منبعد این مورد هم باب شود که در سکوت، خدمتِ قبلاً انجام شده را باز تعریف بفرمایند و بجای راه اندازی، جا اندازی را در دستور کار قرار دهند.