آدم خواری در روز روشن
شوشان ـ  اسحاق خادم حویزه :

اینجا سوسنگرد است سد تنظیمی خزعلیه جایی که قرار بود محل تنظیم آب باشد لکن به لطف پیمانکاران امور آب منطقه جنوب غرب تبدیل به اژدهای آدم‌خوار شده است.فرقی ندارد دانشجوی ایذه‌ای غیربومی باشد که برای عکسبرداری و سلفی گرفتن روی سد رفته ، یا جوان آبادانی که برای ساعاتی مهمان ساحل خزعلیه شده یا شهروندی که برای هواخوری و تفرج کنار رودخانه رفته ، در این مکان فاصله با مرگ یک لیز خوردن است پس از آن، اژدهای آدم‌خوار در روز روشن ، جلوی چشمان دوستان و خانواده انسان را در خود فرو می‌برد و پس از چند روز که خانواده‌ها خون گریه کردند با پا گذاشتن روی شریان حیاتی اش و کم رمق شدن آن (قطع جریان رودخانه و پایین آمدن آب ) جسد جوانان ناکام از بند احشاء کریه المنظری چون چدن، میلگرد ، نیوجرسی و...   رها می‌شود تا آرزوهای جوانان نگونبخت و خانواده‌هایشان بر باد فنا برود.

در پی احداث سد تنظیمی خزعلیه پیمانکاران اداره امور آب منطقه جنوب غرب علاوه بر لایروبی نکردن بستر رودخانه مصالح فراوانی چون سنگ و چدن را در محل جا گذاشتند این امر باعث افزایش محسوس و مشهود غرق شدگی و تلفات شده است نظر به بند (خ) ماده ۱ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها ۱۱ /۸ /۱۳۷۹ عملیات لایروبی رودخانه‌ها بر عهده وزارت نیرو است پس با توجه به عدم لایروبی چندین ساله؛ آیا سازمان امور آب جنوب غرب ترک فعل کرده است یا از قربانی شدن جوانان در منطقه تحت مسئولیت خود بی‌خبر است!؟

با در نظر گرفتن قاعده فقهی " من له و الغنم فعلیه الغرم" وقتی که وزارت نیرو آب‌ها دریافت می‌کند انجام وظایفی چون لایروبی و جبران خسارت‌های احتمالی نیز به عهده وی می‌باشد لذا از مسئولان مربوطه محلی و استانی درخواست می‌شود قبل از افزایش قربانیان این مکان خطرناک نسبت به لایروبی کردن بستر رودخانه اقدام فوری داشته باشند.