هیات رییسه شورای اسلامی شهر دزفول انتخاب شدند
انتخابات هیات رییسه شورای اسلامی شهر دزفول صبح چهارشنبه برگزار و نفرات منتخب معرفی شدند.

نشست علنی شورای شهر دزفول برای برگزاری انتخابات سالانه هیات رییسه این شورا صبح چهارشنبه برگزار شد و ایرج نادبی زاده با کسب 11 رای در سمت ریاست شورای اسلامی شهر دزفول ابقا شد.

این درحالی است که هیچ نامزد دیگری برای ریاست شورا اعلام آمادگی نکرده بود. 

محمد حاجی خلف و عظیم سرافراز نیز برای نایب رییسی شورای شهر دزفول نامزد شدند که محمد حاجی خلف با کسب هشت رای در مقابل سه رای بعنوان نائب رییس جدید شورای شهر دزفول انتخاب شد.

عادل دوایی فر و سعید آئینه افروز نیز نامزد خزانه داری شورای شهر دزفول بودند که عادل دوایی با کسب هشت رای در مقابل سه رأی بعنوان خزانه دار انتخاب شد.

عظیم سرافراز نیز با کسب 10 رای بعنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر دزفول انتخاب شد و ماندانا نوین با کسب 11 رای منشی شورا شد. 

هوشنگ زلقی و حسین گلستانباغ نیز غایبان این جلسه بودند.