رئیس شورای شهر چوئبده انتخاب شد
در جلسه‌ای رسمی و پس از برگزاری انتخابات، اعضای هیئت رئیسه جدید شورای اسلامی شهر چوئبده معرفی شدند.

در این جلسه که با حضور چهار عضو از پنج عضو اصلی شورا برگزار شد هیئت رئیسه جدید شورای اسلامی شهر چوئبده انتخاب و معرفی شدند.

بر این اساس «سید عماد موسوی» با چهار رأی برای دومین بار پیاپی به عنوان رئیس شورای شهر چوئبده انتخاب شد.

همچنین «ادیب فرحانی» با چهار رأی به عنوان نائب رئیس شورا، «عبدالعظیم فرحانی» با چهار رأی به عنوان سخنگو و خزانه‌دار شورا معرفی شدند.

«حنش فرحانی» نیز با چهار رأی به عنوان منشی شورای شهر چوئبده  انتخاب و معرفی شد، برابر قانون اعضای جدید هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر برای مدت یک سال انتخاب و در سال بعد انتخابات دیگری انجام می‌شود.