طنز/ کارآگاه علوی به دنبال مافیای آب کارون !
اخیرا رییس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان پلاکارد به دست در اصفهان رویت شده و چند عکس ناقابل گرفته و در همه جا پخش کرده و داد و بیداد سر داده است که ایّها الناس! مافیای انتقال آب قصد غارت کارون را دارند. البته جناب رییس برملا نمی کند که این مافیا چه کسی یا کسانی هستند.

اسم مافیا آدمی را یاد پدرخوانده فرانسیس کوپولا و مافیای کورلئونه می اندازد. شاید هم پای مارلون براندو و آل پاچینو به انتقال آب باز شده و ما نمی دانیم ! شاید هم پای مافیای مکزیکی در میان باشد که به دلیل زدن مواد زیادی و نشئه بالا، قصد انتقال آب کارون به آن سر دنیا دارند! پیشنهاد می شود جهت روشن شدن این موضوع و رو شدن دست مافیا، جناب رییس از ظرفیت های بومی نهایت استفاده را برده و با استخدام کاراگاه علوی ، تکلیف مافیا را یکسره و خیال همه مردم را راحت کند که این مافیا ، کدام مافیاست و دست کدام پدرخوانده ها پشت پرده است؟! 

 کاکو خوزستان / شماره چهارم


telegram.me/kakookhz