دورهمی با مدیرکل ارشاد خوزستان
اندر حکایت همنشینی کاکو با آقا همایون


از همای سعادت کاکو بود که سایه همایونی بر سرش نشست یا از سعادت همایون بود که کاکو در بَرَش نشست را نمی دانیم اما فارغ از این مورد که بعدها کاشف به عمل خواهد آمد، نشست اهالی کاکو با مدیرکل ارشاد ، دورهمی و همنشینی خوبی از آب درآمد و هم کاکو کلی از تمجیدهای همایون کیف کرد و هم همایون یک عالمه از کاکو حرف خورد اما دم بر نیاورد!

آخر سر هم کاریکاتور قاب شده اش را تحویل گرفت و کاکو را با یک دیوان مولانا و حافظ روانه آبدارخانه اش کرد. در بینابین طنازی ها و بگو بخندها ، حرف های قنواتی هشدار دهنده بود که از این طریق به گوش اهلش می رسانیم تا اوضاع از این خراب تر نشده فکر بکری کنند ؛ به شرطی که از این گوش به آن گوش در نکنند. به قول آقای مدیرکل ، عصبیت و پرخاشگری در خوزستان موج می زند و آمار و ارقام استان در این زمینه بدتر از بد است ! در این بین ، وظیفه رسانه هاست که فضای کنونی را تلطیف کنند و کاکو نیز به گفته قنواتی ، در این راه گام برداشته و با طنزنوشته ها و کاریکاتورهایش توانسته بخشی از مشکلات جامعه را مرتفع کند. 

البته گفتن این حرف همایون خان ، باعث نشود که مردم از فردا یقه کاکو را بچسبند و بگویند که کاکو حلال مشکلات است! از ما گفتن بود. حالا همایون قنواتی یک چیزی برای دلخوشی کاکو گفته است شما باور نکنید. همان یقه مسئولین را دو دستی بچسبید نتیجه بهتری میگیرد و مشکلاتتان زودتر حل می شود. از این می ترسیم که با استاندار هم نشستی داشته باشیم و مقتدایی هم تاکید اکید نماید که کاکو حلال بخش دیگری از مشکلات است ! آن وقت خر بیار و باقالی بار کن ! کاکو می شود همه کاره ی هیچ کاره . از این پس هر چه فحش و سنگ است بر سرش فرود می آید! 
آقای مدیرکل حرف های دیگری هم زد که از ذوق و شوق روی همایونی ، یادمان رفت یادداشت کنیم و محو شنیدن و خوردن چای قند پهلو شدیم و آخر سر هم سر و ته قضیه با چند عکس یادگاری به هم آمد. 
منتشر شده در کاکو خوزستان / شماره چهارم