کاریکاتور/ خاطره نویسی مقتدایی
مقتدایی استاندار خوزستان: حدود چهار ماه پیش استعفایم را به وزیر کشور تقدیم کردم و حتا کتاب خاطراتم را هم نوشتم 
منتشر شده در نشریه طنز و کاریکاتور کاکو خوزستان