کاریکاتور/ علی عماد معاون سابق استاندار
منتشر شده در نشریه طنز و کاریکاتور کاکو خوزستان