سدها
سدهایی که اخیرا ساخته شده ، با برنامه های سیما یک شباهت و یک تفاوت عمده دارد. شباهت شان در این است که برای هر دو ، کلی پول خرج شده و تفاوت شان نیز در اینجاست که پشت سدهای ما آب نیست ، اما در برنامه های سیما تا دلت بخواهد هست !

گل آقا، شباهت و تفاوت، نی، 1378


منتشر شده در نشریه طنز و کاریکاتور کاکو خوزستان