بیانک : تاپیکو با تمام توان برای حل مشکل پتروشیمی بوعلی بسیج شده بود
 مدیر عامل شرکت های پتروشیمی غدیر، فناوران، آبادان، شیمی بافت به همراه مهندس امیر شقاقی مدیر عامل هولدینگ تاپیکو در ماهشهر مستقر شدند.

امین بیانک مدیرعامل پتروشیمی غدیر ضمن ابراز خشنودی از مهار آتش و خداقوت به کلیه آتش نشانان زحمت کش در این رابطه گفت: جناب آقای امیر شقاقی به کلیه شرکت های زیر مجموعه در خصوص قراردادن امکانات و نیروهای انسانی برای رفع موضوع با تمام قوا دستورات لازم را صادر و مقرر شد واحدهای HSE کلیه شرکت ها به صورت دقیق گزارش و نیازهای اطفاءحریق را بررسی و با تمام توان در راستای رفع مشکل قدم بردارند.

بیانک با اشاره به حضور به موقع و تمام قد وزیر محترم نفت و مدیران استانی گفت: تخلیه نفرات غیرمرتبط برای جلوگیری از حواث ناگوار، ایجاد تمهیدات ایمنی در شرکت برای جلوگیری از حوادث زنجیره ای و در مصرف آب اتش نشانی نیز دقت و مصرف بی رویه نداشتیم. بیانک گفت: سایر برنامه ریزی های ما برای کمک رسانی طبق برنامه ریزی های چارت پیش رفت و الحمدلله با یک همت دسته جمعی این حادثه مدیریت و کنترل شد.