احداث زیر گذرها جزء زیر ساختهای پایدار شهری است
شوشان: سید خلف موسوی شهردار اهواز به همراه مدیرعامل سازمان عمران شهری، از پروژه زیرگذر شریعتی بازدید و در جریان آخرین اقدامات انجام شده قرار گرفت.


در این بازدید شهردار اهواز گفت: این پروژه نسبت به پروژه های عمرانی دیگر دشواریهای خاص خود را دارد به طور یکه کارهای انجام شده در این طرح را  می توان به دو دسته ی اقدامات برون پروژه ای و درون پروژه ای تقسیم کرد.

شهردار اهواز افزود: اقدامات درون پروژه ای اقدامات معمول کارهای عمرانی است ولی اقدامات برون پروژه ای، اقدامات پیش نیاز جهت انجام یک پروژه هستند که در احداث این زیرگذر اقدامات برون پروژه ای دست کمی از کار اصلی نداشتند.


وی ادامه داد: یکی از موانع اصلی اجرای پروژه، وجود تاسیسات متعدد در مسیر اجرای پروژه بود که در این راستا ناچار شدیم تاسیسات آب و فاضلاب موجود در مسیر و نیز 500 متر از خطوط اصلی گازکه تغذیه ی سطح شهر را به عهده دارد و سه دکل فشار قوی برق به طول 450 متر را جابجا کنیم. مساله ی مهم دیگر، تملک املاک در مسیر بود که به نحو احسن نیز انجام شد و این اقدامات در نوع خودکم سابقه هستند. این حجم از کار در واقع پاسخی به نیازهای شهروندان اهوازی است که در گذشته می بایست رفع می شد.


شهرداراهواز با اشاره به اقدامات انجام شده درپروژه زیرگذرشریعتی گفت: اتصال دو دهانه زیرگذر بر پایه عملیات خاکبرداری با حجمی حدود 3000 مترمکعب صورت گرفته و انجام عملیات به منظور آماده سازی و زیرسازی دو دهانه غرب به شرق تا پایان ماه جاری به اتمام خواهد رسید.

سیدخلف موسوی سپس با اشاره به اهمیت ساخت معابر غیرهمسطح در اهواز گفت: احداث معابرغیرهم سطح جزء زیرساختهای پایدار شهری هستند که از جمله مزایای آن کاهش حجم ترافیک، سهولت عبور و مرور وسایل نقلیه، صرفه جویی در مصرف سوخت، افزایش ایمنی سفرها و درنهایت رضایت شهروندان است.

وی ازدیگرفواید اینگونه طرح‌ها را ،مدیریت بحران برشمرد و گفت:مهم‌ترین عامل در بهبود مدیریت بحران،تسریع و سهولت در عملیات امداد است که زیرگذرها این روند را تسریع می کنند واز منظر زیباشناسی نیز، زیرگذر همانند برخی از تاسیسات و بناهای شهری مانع دید نشده و نوعی آرامش بصری را برای شهروندان پدید می آورد و پرداختن به اینگونه زیرساختها می‌تواند اهواز را به سوی توسعه پایدار اعم ازاقتصادی،فرهنگی وزیست‌محیطی سوق دهد.