تکذیب فایل صوتی منتسب به سخنگوی ولایتی

در پی انتشار فایلی صوتی که عنوان سخنگوی ولایتی بر آن درج شده، دفتر رییس مرکز تحقیقات استراتژیک تاکید کرد: شخصی که در این فایل صوتی مطالبی را مطرح کرده و در شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی با عنوان سخنگوی ولایتی درج گردیده، هیچگونه ارتباط و انتصابی را در سطوح مختلف با آقای ولایتی نداشته و انتساب سخنگویی در این فایل از اساس غیر واقعی است که بدینوسیله تکذیب می شود.در این اطلاعیه همچنین تصریح شده که مطالب بیان شده در این فایل نیز نظر شخص و در حیطه مسیولیت های بیان کننده می باشد که هیچگونه ارتباطی در این زمینه به دکتر ولایتی ندارد.فارس این خبر را منتشر کرده است.