خیز احمدی‌نژادی ها به سمت شورای شهر

با منع رهبرانقلاب، احمدي نژاد و تيمش قصد دارند در انتخابات شوراي شهر تهران حضوري جدي داشته باشند تا بتوانند با فتح اين شورا، احمدي نژاد را دوباره بر كرسي شهرداري تهران بنشانند. کانال تلگرامی ایران تایمز این خبر را منتشر کرد.