اعتراض‌ به ورود زودهنگام طلبه‌هاي جوان به سياست
استاد سطوح خارج حوزه علميه قم در انتقاد از كساني كه طلبه‌هاي جوان را براي ورود به مسائل سياسي تشويق مي‌كنند گفت: به هيچ عنواني نبايد طلبه‌هاي جوان را وارد مباحث سياسي كرد. طلبه بايد درس بخواند، شخصيت علمي او شكل بگيرد تا احساسي عمل نكند. طلبه كه وارد بحث سياسي مي‌شود باعث توهين به بزرگان مي‌شود و اين توهين عمر او را بي بركت مي‌كند. متاسفانه توهين به بزرگان توسط طلبه‌هاي جوان سطوح پايين، الي‌ماشاا... زياد شده است. امام در مسجد اعظم گفت توهين به بزرگان باعث منقطع شدن ولايت بين فرد و خدا مي‌شود.

آيت‌ا... گرامي با اعتراض به سيستم آموزشي حوزه علميه قم، پيش بيني كرد كه با ادامه اين روش، مركزيت حوزه‌هاي علمي شيعه به زودي از قم به نجف منتقل شود. استاد سطوح خارج حوزه علميه قم گفت: طلبه نجف الان آزادِ آزاد است؛ درست مانند سبك سابق حوزه؛ آنجا طلبه تحت محاصره گروه‌هاي خاص نيست كه چرا اينجا رفتي يا نرفتي و يا اينكه چرا اين حرف را زدي يا نزدي. الان طلبه‌ها محصور به عواملي هستند كه خسارتهاي زيادي دارد. نبايد به طلبه گفت چرا سر اين درس مي‌روي يا چرا به فلان درس نمي‌روي. چرا چنين گفتي يا چرا چنين نگفتي.