جبار حمادی سرپرست جهاد کشاورزی شادگان خواستار شد:
جاری شدن آب رودخانه شادگان به صورت مستمر
 جلسه شورای کشاورزی دوشنبه13مهربا عنوان کشتهای پاییزه در فرمانداری شهرستان  شادگانبرگزار شد.در این جلسه جبار حمادی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شادگان پس از تسلیت  فرارسیدن ماه محرم وایام شهادت سرور شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین
   گزارشی از وضعیت کشاورزی شادگان در رابطه باعدم تامین آب کشاورزی وخسارت شدیدی که به کشاورزی منطقه وارد شده  ارائه نمود

درادامه وی خواستار رهاسازی آب ازاول آبان ماه به شکل مستمرشد

جبار حمادی سپس  دررابطه بامشکلات بیمه محصولات وعدم پرداخت خسارت سیل وخشکسالی سال زراعی ۹۵_۹۴ اظهار نمودباتوجه به خسارت بالای نخیلات درسال جاری تقاضای تصویب خسار ت برای 80درصد سطح وبالای60درصد خسارت محصول شدند

درپایان  آلبوغبیش معاون فرمانداری شهرستان شادگان باشرح مشکلات بخش کشاورزی شادگان تقاضای همکاری امور آب درتامین به موقع وبه اندازه کافی آب برای کشاورزی شدند.