روحاني به استان مركزي مي‌رود
محمد شريعتمداري درباره سفر بعدي رئيس‌جمهور به استان‌هاي كشور گفت: رئيس‌جمهور و كاروان تدبير و اميد هفته اول آبان كه احتمالا دوم آبان خواهد بود به استان مركزي خواهند رفت. وی افزود: از ماه‌هاي پيش مقدمات اين سفر تهيه شده و نيازهاي اين استان نيز مورد شناسايي قرار گرفته است. اميدواريم اين سفر پر خير و بركت باشد.

شريعتمداري استان البرز را به عنوان آخرين مقصد سفر كاروان تدبير و اميد در مرحله نخست سفرها عنوان كرد و اظهارداشت: پس از اتمام اين سفر مدل جديدي را در دور دوم سفرها آغاز مي‌كنيم و سفرهاي دور دوم سفرهاي پايش فعاليت‌هاي اقتصادي دولت خواهد بود كه رئيس‌جمهوري اين فعاليت‌ها را مورد توجه قرار خواهند داد.