طیب نیا: ایران FATF را اجرا خواهد کرد
وزیر اقتصاد گفت: ایران برای جلب اعتماد بین‌المللی گام‌هایی در بخش بانکی برداشته و برنامه اقدام منعقد شده میان این کشور با گروه کاری اقدام مالی را کامل اجرا خواهد کرد.