بهینه سازی عملکرد تقاطع هوشمند میدان فرودگاه با استفاده از نرم افزار SCATS
شوشان: یزدی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز از بهینه سازی عملکرد تقاطع هوشمند میدان فرودگاه خبر داد.


وی با اعلام این خبر گفت: در راستای نظارت و مدیریت ترافیک معابر مهم شهر، به ویژه همزمان با ماه مهر، کارشناسان مرکز کنترل ترافیک شهرداری اهواز، بررسی وضعیت تردد خودروها در میدان فرودگاه را در دستور کار قرار دادند.

معاون شهردار اهواز ادامه داد: رصد مستمر عملکرد چراغ راهنمایی میدان فرودگاه از طریق دوربین های نظارت تصویری و همچنین مشورت با کارشناسان پلیس راهور مستقر در میدان، نشان داد فازبندی این تقاطع در ساعات ترافیک صبحگاهی نیاز به اصلاح دارد.

یزدی افزود: فازبندی جدید علاوه بر فازهای قبلی شامل یک فاز برای تخلیه ی بار ترافیکی دور میدان می شود که اجرای آن فضاهای حرکتی میدان را برای تمامی ورودی ها مهیا می سازد. این فازبندی از روز چهارشنبه مورخ 7 مهر با استفاده از نرم افزار SCATS به چراغ راهنمایی میدان فرودگاه اعمال شد و نتیجه ی آن بهبود قابل ملاحظه در حرکت های ورودی و دور میدان است.

معاون حمل ونقل و ترافیک خاطرنشان کرد: فاز جدید مذکور، ویژه ی  ساعات ترافیک صبحگاهی بوده و در اوقات دیگر به دلیل ایجاد افزایش تاخیر ورودی ها مورد نیاز نیست و اجرا نمی گردد.

وی اظهار داشت : در تمامی ساعات اوج ترافیک، کاربرانSCATS، فازهای سبز را در صورت نیاز فوری تمدید می نمایند و با این کار نیاز به حضور میدانی پلیس و کنترل دستی ترافیک مرتفع می شود.