روایت باهنر از نگرانی اصلاح طلبان

باهنر با تصریح بر این نکته که اصلح‌طلبان از روحانی عبور نخواهند کرد، بیان داشت: برخی اصلاح‌طلبان نگران رای نیاوردن روحانی هستند اما برخی با هدف مظلوم‌نمایی دم از امکان رد صلاحیت روحانی می‌زنند و این در حالی است که اعتقاد دارم این امر هرگز رخ نمی‌دهد چراکه هیچ موضوعی برای احتمال رد صلاحیت وی وجود ندارد.دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین بر ایجاد فضای شاد انتخاباتی و حفظ وحدت در عین رقابت جدی میان احزاب تاکید کرد. 


وی در بخش دیگری از سخنان خود خبر از افزایش اعضای جامعه اسلامی مهندسین داد و گفت: به دنبال آن هستیم تا در کنگره آینده به طور متوسط به ازای هر ۱۵۰ هزار نفر جمعیت کشور یک نفر عضو جامعه اسلامی مهندسین شود و بر این اساس پنج هزار عضو فعلی به ۹ هزار نفر افزایش پیدا خواهد کرد.باهنر دفتر جامعه اسلامی مهندسین اصفهان را بسیار موفق و با انگیزه ارزیابی کرد و اظهار داشت: آموزش‌های عقیدتی، تشکیلاتی، سیاسی و مدیریتی و رتبه‌بندی اعضا موضوعی است که باید در جامعه اسلامی مهندسین مورد توجه جدی باشد.