لاهوتي: لاريجاني رئيس «شوراي عالي فراكسيون‌ها» شد

مهرداد لاهوتي، سخنگوي «فراكسيون مستقلين ولايي» مجلس دهم از تشكيل شوراي عالي فراكسيون‌ها خبر داد و گفت كه علي لاريجاني رياست اين شورا را پذيرفته است. براي اينكه نيم‌نگاهي به نحوه شكل‌گيري و فعاليت فراكسيون‌هاي مجلس دهم بياندازيم، لازم نيست خيلي به عقب بازگشت كنيم. همين چند ماه پيش بود كه نمايندگان پس از ورود به ساختمان سبزرنگ بهارستان و مجلس‌نشين شدن، به تكاپو افتادند تا فراكسيون‌هاي متبوع خود را تشكيل دهند. حاصل اين تلاش شد تشكيل دو فراكسيون «اميد» و «ولايت». اين اما پايان ماجرا نبود و چند بعد عده‌اي كه به صورت مستقل به مجلس راه يافته بودند، تصميم گرفتند فراكسيون سومي را تشكيل دهند كه «مستقل» باشد. تاسيس اين فراكسيون جديد همچنين سبب شد تا عده‌اي از نمايندگان كه با ليست‌هاي جناحي - از دو طيف اصلاح‌طلبان و اصولگرايان- راي آورده بودند، به جناح‌هاي سياسي خود پشت كرده و اعلام استقلال كنند! و به فراكسيون جديدالتاسيس بپيوندند. چندي بعد اما برچسب انفعالي رفتار كردن فراكسيون «مستقلين» آنان را واداشت تا به فكر ائتلاف با فراكسيون‌هاي ديگر بيفتند و در اين ميان فراكسيون «ولايت» كه خود متهم به كم‌كاري شده بود درخواست آنان را اجابت كرد و «رئيس مجلس دهم» شد رئيس «شوراي عالي فراكسيون ها»؛ شايد كه تجميع اين دو منجر به حركت موثر و رو به جلو اصولگرايان مجلس دهم شود؛ حال در قالب فراكسيون ولايت، فراكسيون مستقلان يا تركيبي از اين دو.

تركيبي كه سه منهاي يك بايد خواندش

لاهوتي با اشاره به تشكيل شوراي عالي فراكسيون‌ها تصريح كرد: ما در مجلس سه فراكسيون سياسي شامل اميد، ولايت و مستقلين ولايي را داريم كه هر يك به شكل جداگانه فعاليت مي‌كنند. پيشنهادي كه من به آقاي لاريجاني دادم، اين بود كه شوراي عالي فراكسيون‌ها را تشكيل دهيم تا در برخي مباحث هر سه فراكسيون به فهم مشتركي دست پيدا كنند؛ ‌مثلا در راي اعتماد به وزرا در شوراي عالي فراكسيون‌ها به جمع‌بندي برسيم. وي افزود: در نهايت فراكسيون اميد از اين ايده استقبال نكرد، اما فراكسيون‌هاي ولايت و «مستقلين ولايي» آن را پذيرفتند و ۱۰ جلسه با حضور آقاي لاريجاني تشكيل شد. در آخرين جلسه هم قرار شد ۱۷ نفر از هر يك از دو فراكسيون به عنوان اعضاي شوراي عالي انتخاب شوند و آقاي لاريجاني به عنوان رئيس فراكسيون انتخاب شود كه ايشان رياست را پذيرفتند. سخنگوي فراكسيون مستقلين ولايي مجلس همچنين از تصويب اساسنامه شوراي عالي فراكسيون‌ها خبر داد و يادآور شد: دو فراكسيون «مستقلين ولايي» و «ولايت » نگاه مشتركي ندارند و مستقل از يكديگر فعاليت مي‌كنند، اما مي‌توانيم در مسائل كلان فهم مشتركي با يكديگر داشته باشيم و در برخي امور به تعامل برسيم. لاهوتي در پايان تاكيد كرد: ما از حضور فراكسيون اميد در شوراي عالي فراكسيون‌ها استقبال مي‌كنيم و معتقديم كه اعضاي اين فراكسيون بايد در تركيب شوراي عالي حضور داشته باشند.

فراكسيوني كه راه خود را جدا كرد...

فراكسيون اميد مجلس دهم كه متشكل از اصلاح‌طلبان و اعتدالگرايان است، در بدو تشكيل به صورت سازمان‌يافته و منسجم آغاز به كار كرد و به جرات مي‌توان اين فراكسيون را پوياترين و فعال‌ترين فراكسيون موجود در مجلس خواند؛ فراكسيوني كه قائل به اصول كار تشكيلاتي و ساختاري است و تا بدين جاي كار نشان داده در تصميمات خود هماهنگ عمل كرده است. اين فراكسيون بنا دارد همانند يك تشكل فعال عمل كند و در اين راه تصميم گرفته راه خود را از شوراي عالي فراكسيون‌ها جدا كند، البته اين بدين معني نيست كه راه تعامل با ساير نمايندگان بسته است، بلكه پاسخ منفي اين فراكسيون به درخواست حضور در شوراي تازه‌تاسيس را بايد اين دانست كه تعامل درون‌مجلسي مستلزم تشكيل نهادهاي جديد نيست و آنچه مهم است، اراده و عزم جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي در همسويي و تعامل سازنده است؛ امري كه «فراكسيون اميدي»ها از آن سربلند بيرون آمده‌اند و حال تنها كاري كه مي‌توانند بكنند اين است كه نظاره‌گر تعامل فراكسيون ولايت يا مستقلان با خود باشند و بس. اين‌بار نوبت اصولگرايان است تا حركت بر مدار تعامل را در پيش گيرند.