اما و اگرهاي انتخاباتي سعيد جليلي
جليلي مي‌آيد؛ جليلي نمي‌آيد. او از جمله سياسيوني است كه بارها مورد تاييد آيت‌ا... مصباح‌يزدي قرار گرفته است و برخي اين گمانه را مطرح مي‌كنند كه در غياب رئيس دولت‌هاي نهم و دهم، او گزينه اصولگرايان براي حضور در انتخابات خواهد بود.

جليلي در انتخابات۹۲ سعي كرد بخت خود را براي جلوس بر كرسي رياست‌جمهوري آزمايش كند اما نتوانست در مقابل شيخ ديپلمات موفقيتي كسب كند و سوم شد. سعيد جليلي در جايگاه منتقد مذاكرات هسته‌اي دولت روحاني بارها نوع مذاكره با قدرت‌هاي بزرگ جهان را به چالش كشيده است كه همين رفتار، سبب شد تا در اذهان برخي، به رقيب احتمالي روحاني در انتخابات۹۶ تبديل شود. عدم وجود يك كانديداي جدي درحد و اندازه روحاني در ميان ژنرال‌هاي اصولگرا شايد اصولگرايان را مجاب كند تا در لحظه آخر از جليلي براي رقابت با روحاني دعوت كنند. ديروز سعيد جليلي درباره حضورش در انتخابات گفت:«در مقاطعي انتخابات به عنوان يك رفتار سياسي بارز در كشور اهميت دارد و آن چيزي كه تداوم نظام را تثبيت مي‌كند اين است كه حركت همواره بايد رو به جلو باشد.» وي افزود:«مهم اين است كه مجموعه نظام اعم از مردم، دولت‌مردان و سياسيون به اين نكته توجه داشته باشند كه مجموعه اقدامات بايد در جهت منافع مردم باشد. مهم اين است كه حركت به سمت جلو باشد كه انتخابات ۹۶ نيز گامي به جلو خواهد بود.»

گامي به جلو در انتخابات۹۶

«گامي‌به جلو» پاسخ مهم جليلي به سوالي درباره حضورش در انتخابات۹۶ است. او شركت در انتخابات را گامي به جلو مي‌داند. آيا گامي به جلو نشان از تمايل او به حضور در انتخابات است ؟ سعيد‌ جليلي، نفر سوم انتخابات۹۲ فضا را براي حضور درانتخابات۹۶ براي خود مهيا مي‌داند. برخي از موارد از جمله بدعهدي آمريكايي‌ها در لغو تحريم‌ها و مانع‌تراشي بر سر راه بانك‌هاي بزرگ اروپايي براي عدم برقراري روابط مالي با ايران مي‌تواند از جمله دلايلي باشد كه جليلي را با شعار «شكست مذاكرات هسته‌اي» مجاب به حضور در انتخابات ۹۶ كند. همچنين بايد به اين سوال پاسخ داده شود كه نوع ادبيات جليلي در عرصه بين‌المللي تا حدودي با ادبيات مسئولان دولت قبل شباهت دارد كه اين موضوع مي‌تواند آراي سازماندهي‌شده جريان اصولگرا را به خود جلب كند. پاسخ به اين سوال مي‌تواند جوابي درباره ورود يا خروج جليلي به انتخابات پيش‌رو باشد.