بندرامام خمینی در جزیره کیش

در جریان این نمایشگاه که با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت مختلف بخش دولتی و خصوصیدهم آبان ماه سال جاری در جزیره ی کیش برگزار شد، منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی، فرصت های مهیا و مساعدسرمایه گذاری در بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی کشور را برای بازرگانان و سرمایه گذران شرکت کننده در این نمایشگاه تشریحو آنان را از مزایای مشارکت در توسعه ی روساخت های بندری آگاه نمود.
منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینیبا وسعتی بالغ بر ۱۱ هزار هکتار و نزدیکی به مراکز بزرگ جمعیتی و مصرفی و هجواری با منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و منطقه آزاد تجاری اروند، ضمن تمهید زیرساخت های بندری، فرصتی کم نظیر برای جلب سرمایه گذاری و رونق فعالیت های بازرگانی فراهم آورده و طی سال ۹۴ رتبه ی نخست جذب سرمایه گذاری در بنادر کشور را نیز به خود اختصاص دهد.

یادآور می شود هشتمین دوره معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور به مدت چهار روز از دهم تا سیزدهم آبان ماه در جزیره کیش ادامه دارد.