مهدی هاشمی دوباره راهی بیمارستان شد

وکیل مدافع مهدی هاشمی گفت: چند روز گذشته موکلم به دلیل بیماری قبلی خود از زندان به بیمارستان اعزام شد.سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مهدی هاشمی با اشاره به آخرین وضعیت جسمی موکلش اظهار داشت: چند روز پیش مهدی هاشمی به دلیل بیماری گذشته خود از زندان به بیمارستان اعزام شد و بعد از طی مراحل درمانی به زندان بازگشت.وی در رابطه با پرونده موکل دیگرش عیسی سحر خیز بیان داشت: پرونده به شعبه یک دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده اما هنوز برای آن تعیین وقت نشده است.