حرف باهنر، نظر همه اصولگرایان نیست
بهروز نعمتی در پاسخ به این سوال که آقای باهنر قبلاً اعلام کرده بود که نامزد نهایی اصولگرایان در سال 96 قطعاً آقای روحانی نخواهد بود. شما به عنوان قسمتی از جریان اصولگرایی فکر می‌کنید چقدر بر این نظر در این جریان اجماع وجود دارد؟ گفت: این صرفاً نظر آقای باهنر است، من فکر نمی‌کنم نظر همه اصولگرایان باشد. به هر حال آقای مهندس باهنر یک نیروی زبده سیاسی است و قطعاً از قبل هم نقاط قوت این حرف را سنجیده‌ و هم نقاط ضعف آن را. اما آنچه مسلم است، این است که طیف قابل توجهی از اصولگرایان در صورت کاندیداتوری آقای روحانی برای سال 96، از ایشان حمایت خواهند کرد. همان‌طور که ایشان سال 92 هم حامیان جدی و قابل توجهی در میان اصولگرایان داشت. قطعاً برای سال 96 وزن اصولگرایانی که حامی آقای روحانی خواهند بود، از سال 92 بیشتر است. خصوصاً در این میان نقش اصولگرایان معتدل جدی است، مگر اینکه آقای باهنر و دیگرانی در جریان اصولگرایی، این طیف را اصولگرا ندانند.

اصولگرایان معتدل تصمیم خود را در این خصوص گرفته‌اند؟ خیلی طبیعی است که معتدلین اصولگرا حامی آقای روحانی در سال 96 باشند. به این دلیل که در شرایط فعلی عملاً گزینه‌ای بهتر و مؤثرتر از ایشان از نظر این جریان نیست. هم به این جهت که ایشان از نظر اصولگرایان معتدل کارنامه موفقی از نظر اجرایی در دوره خود داشته‌اند و هم به لحاظ تلاشی که برای حفظ آرامش سیاسی کشور انجام دادند. روزنامه ایران این خبر را منتشر کرد.