توصیه سردار نقدی به شیفتگان غرب

سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه از دوره بوش پسر که رژیم ایالات متحده با بحران مشروعیت و بحران مشارکت مواجه شد و مشارکت به زیر چهل درصد رسید، گفت: آنها به دست و پا افتادند تا به نحوی این مشکل را اصلاح کنند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اگر خودباختگان و شیفتگان غرب حال و حوصله ندارند اوضاع آشفته آمریکا را رصد کنند لااقل مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا را ببینند تا روی اسب بازنده شرط بندی نکنند.