علی‌ محمد نمازی مطرح کرد
مذاکره حزب کارگزاران با روحانی

احسان انصاری: حزب کارگزاران چه موضعی در انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت؟ آیا این حزب به صورت قاطع از آقای روحانی حمایت می کند یا مشروط؟حزب کارگزاران چه برنامه ای برای حضور بیشتر این حزب در کابینه حسن روحانی دارد؟چرا حزب کارگزاران همواره از برقراری رابطه دوطرفه با توده های مردم ناتوان بوده است. برای پاسخ به این سوالات با علی‌محمد نمازی عضو شورای مرکزی و نایب رئیس مجمع نمایندگان ادوار گفت‌وگو کردیم.نمازی معتقد است: «حزب کارگزاران به دنبال این است که به آقای روحانی کمک کند که ایشان کابینه دوم خود را به صورت حزبی تشکیل بدهد.هدف حزب کارگزاران نیز این است که اصلاح‌طلبان سهم بیشتری در کابینه آقای روحانی داشته باشند.تجربه کابینه های حزبی در جوامع مختلف نشان داده که این گونه کابینه ها هماهنگ تر و موفق تر عمل می کنند.به همین دلیل حزب کارگزاران تلاش می کند در این زمینه با آقای روحانی وارد مذاکره شود. ما در مرحله اول تلاش می کنیم در این زمینه از طریق شورای عالی سیاستگذاری و شخص رئیس دولت اصلاحات با آقای روحانی وارد مذاکره شویم. از سوی دیگر حزب کارگزاران نیز به عنوان یک حزب تاثیرگذار در فضای سیاسی ایران تلاش خواهد کرد یک ارتباط دو طرفه با آقای روحانی برقرار کند که از این طریق نقطه نظرات حزب و دولت را به هم نزدیک کند».در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می خوانید.

چرا فعالیت های رسانه حزب کارگزاران نسبت به گذشته کمتر شده است؟چرا برخی از اعضای ارشد حزب کارگزاران از انجام مصاحبه خودداری می کنند؟

براساس تصمیم حزب کارگزاران آقای حسین مرعشی وظیفه سخنگویی حزب را بر عهده دارند که نسبت به گذشته کم کار تر شده است.با این وجود در هفته ای اخیر این رویکرد تغییر کرده و ایشان فعالیت های رسانه های خود را بیشتر از گذشته کرده‌اند.از سوی دیگر آقای کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درباره موضوعات مختلف با رسانه ها گفت‌وگو می کنند و در این زمینه فعال هستند.در نتیجه هیچ گونه تصمیم حزبی برای مصاحبه نکردن اعضای حزب با رسانه ها گرفته نشده است.

حزب کارگزاران سازندگی به تازگی ریاست دوره ای احزاب اصلاح‌طلب را در اختیار گرفته است. این حزب چه برنامه ای برای انتخابات دارد و از پتانسیل ریاست خود چه استفاده ای خواهد کرد؟

برخی گمان می کنند ریاست حزب کارگزاران بر احزاب اصلاح‌طلب به معنای این خواهد بود که این حزب در آینده، ‌ساز جداگانه ای خواهد زد و خط مشی خود را از دیگران جدا خواهد کرد. این در حالی است که حزب کارگزاران در انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری مانند انتخابات دور یازدهم کاملا با سیاست های شورای عالی سیاستگذاری هماهنگ و همدل عمل خواهد کرد.در شرایط کنونی حزب کارگزاران به عنوان یکی از بخش های مهم شورای عالی سیاستگذاری سعی می کند از پتانسیل مدیریت خود به بهترین نحو برای هماهنگی و تصمیم‌سازی و تصمیم گیری در جریان اصلاحات استفاده کند.شورای عالی سیاستگذاری برنامه های خود را به دو بخش انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخابات ریاست جمهوری تقسیم بندی کرده است.در انتخابات شوراهای شهر و روستا ما در مرحله اول منتظر وضعیت تایید صلاحیت ها خواهیم بود تا ببینیم کاندیداهای ما به چه میزان مورد تایید شورای نگهبان قرار خواهند گرفت.پس از این که وضعیت تایید صلاحیت ها مشخص شد و ما پتانسیل انتخاباتی خود را در این زمینه مورد سنجش قرار دادیم تصمیمات بعدی در این زمینه گرفته خواهد شد.به نظر می رسد خروجی تایید صلاحیت های شخصیت های اصلاح‌طلب در مناطق مختلف کشور وضعیت متفاوتی داشته باشد. به همین دلیل نیز شورای عالی سیاستگذاری به دنبال این است که یک بالانس مناسب در فضای سیاسی کشور در انتخابات شوراهای شهر و روستا به وجود بیاورد.جریان اصلاحات به دنبال این است که کارآمد ترین چهره های خود را برای انتخابات شوراهای شهر و روستا به کار بگیرد. بدون شک انتخابات شوراها برای اصلاح‌طلبان شکل جدی دارد و جریان اصلاحات انتخابات شوراها را به‌شدت جدی خواهد گرفت.

برخی از اعضای کارگزاران عنوان می کنند آقای روحانی باید در کابینه دوم خود بیشتر از اعضای حزب کارگزاران استفاده کند. آیا در این زمینه تمهیداتی برای مذاکره با آقای روحانی اندیشیده شده است؟

بدون شک گزینه نخست حزب کارگزاران مانند سایر احزاب اصلاح‌طلب آقای روحانی است. حزب کارگزاران در راستای سیاست های شورای عالی سیاستگذاری خود را موظف می داند که از تمام پتانسیل خود برای پیروزی آقای روحانی در انتخابات استفاده کند.با این وجود حزب کارگزاران به دنبال این است که به آقای روحانی کمک کند که ایشان کابینه دوم خود را به صورت حزبی تشکیل بدهد.هدف حزب کارگزاران نیز این است که اصلاح‌طلبان سهم بیشتری در کابینه آقای روحانی داشته باشند.تجربه کابینه های حزبی در جوامع مختلف نشان داده که این گونه کابینه ها هماهنگ تر و موفق تر عمل می کنند.به همین دلیل حزب کارگزاران تلاش می کند در این زمینه با آقای روحانی وارد مذاکره شود. ما در مرحله اول تلاش می کنیم در این زمینه از طریق شورای عالی سیاستگذاری و شخص رئیس دولت اصلاحات با آقای روحانی وارد مذاکره شویم. از سوی دیگر حزب کارگزاران نیز به عنوان یک حزب تاثیرگذار در فضای سیاسی ایران تلاش خواهد کرد یک ارتباط دوطرفه با آقای روحانی برقرار کند که از این طریق نقطه نظرات حزب و دولت را به هم نزدیک کند.حزب کارگزاران تلاش خواهد کرد در شرایط عادی زمینه مذاکره اصلاح‌طلبان و آقای روحانی را فراهم کند. در چنین شرایطی احتمال مذاکره رئیس دولت اصلاحات با آقای روحانی نیز وجود دارد.

آیا این احتمال وجود دارد که در کابینه احتمالی آینده آقای روحانی چهره های بیشتری از حزب کارگزاران وجود داشته باشد؟

بله. ما انتظار داریم آقای روحانی از اعضای بیشتری از حزب کارگزاران در کابینه خود استفاده کند.حزب کارگزاران یک حزب نخبه گراست که بیشتر از تکنوکرات های تحصیل کرده و باتجربه تشکیل شده است.در حزب کارگزاران کانون های صنفی و تخصصی تشکیل شده است که فقط مسئولان این کانون ها می توانند در کنگره های بزرگ این حزب شرکت کنند و بقیه اعضا از چنین حقی برخوردار نیستند.در نتیجه حزبی که از نخبگان و تکنوکرات های بیشتری بهره می برد باید به صورت طبیعی سهم بیشتری در کابینه دولت داشته باشد.پیشنهاد ما به آقای روحانی درباره دولت آینده این است که کابینه خود را براساس توانایی و پتانسیل احزاب بزرگ سازماندهی کند تا خرد جمعی و توانایی احزاب بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد.

برخی از اصلاح‌طلبان حمایت این جریان از آقای روحانی در انتخابات ۹۶ را قطعی می دانند و از سوی دیگر برخی عنوان می کنند حمایت اصلاح‌طلبان از آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده مشروط است.دیدگاه حزب کارگزاران دراین زمینه چیست؟آیا حزب کارگزاران تمایل دارد به صورت قاطع از آقای روحانی حمایت کند یا مشروط؟

به نظر من اصلاح‌طلبان باید کاندیدای واقعی خود را به صحنه انتخابات بیاورند و اگر مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت به صورت قاطع از وی حمایت کنند.اصلاح‌طلبان نباید به آقای روحانی چک سفید امضا بدهند و باید با رویکرد حمایت مشروط از آقای روحانی حمایت کنند.با این وجود دیدگاه حزب کارگزاران مبتنی بر حمایت قاطع از آقای روحانی است و این حزب تصمیم دارد آقای روحانی را به عنوان گزینه اصلی خود برای انتخابات معرفی کند. ما باید بین دیدگاه های شخصی و حزبی خود تفکیک قائل شویم. هنگامی که یک فرد به صورت مستقل سخن می گوید امکان هر نوع موضع گیری برای وی وجود دارد اما هنگامی که یک فرد به نمایندگی از یک تشکل سخن می گوید نمی تواند دیدگاه های شخصی خود را مطرح کند و مجبور است تابع دیدگاه های حزب خود باشد.از سوی دیگر شنیده های ما حاکی از آن است که احزابی مانند اتحاد ملت نیز قصد دارند به صورت قاطع از آقای روحانی حمایت کنند. با این وجود مجمع نمایندگان ادوار که بنده نایب‌رئیسی آن را برعهده دارم به دنبال حمایت قاطع از آقای روحانی نیست و خواستار حمایت مشروط و با قید و شرط از آقای روحانی است.

مشرب فکری آقای روحانی تا حدود زیادی به حزب کارگزاران نزدیک است. آیا در طول سه سال گذشته حزب کارگزاران با آقای روحانی رایزنی داشته است؟

بنده در طول سه سال گذشته شاهد رایزنی حزب کارگزاران با آقای روحانی نبوده‌ام و چنین اتفاقی رخ نداده است.اتفاق مهمی که در این رابطه رخ داد این بود که آقای جهانگیری که ریاست شورای مرکزی حزب کارگزاران را بر عهده داشت پس از این که به عنوان معاون اول رئیس جمهور انتخاب شد از مسئولیت خود در حزب استعفا داد تا وقت و انرژی خود را بیشتر معطوف به دولت و خدمات رسانی به مردم کند.حزب کارگزاران متهم به این مساله است که در دولت سهم زیادی داشته است. این در حالی است که در واقعیت چنین نبوده و حزب کارگزاران تعامل و رایزنی جدی با دولت در طول سه سال گذشته نداشته است.به نظر من حزب اعتدال و توسعه سهم بیشتری از کارگزاران در دولت آقای روحانی داشته و این حزب رابطه تنگاتنگی با دولت نسبت به احزاب دیگر داشته است.

یکی از انتقادات جدی که به حزب کارگزاران وارد است عدم ارتباط موثر و دوطرفه با توده های مردم بوده است. چه دلیلی برای این مساله وجود دارد؟چرا کارگزاران مانند طیف های دیگر جریان اصلاحات نمی تواند به خوبی با توده های مردم ارتباط برقرار کند؟

در این زمینه یک تصور قدیمی و کلیشه ای وجود دارد و این تصور قدیمی تا به امروز نیز در فضای سیاسی کشور وجود داشته است.در شرایط کنونی حزب کارگزاران در تمام استان ها و مناطق مختلف کشور دارای شعبه های قوی و تاثیرگذار است و در این راستا تلاش می کند ارتباط عمیق تری با توده های مردم در نقاط مختلف کشور برقرار کند.یکی از برنامه های جدی حزب کارگزاران در آینده برگزاری کنگره های سیاسی در زمینه های مختلف است که در این کنگره ها اندیشمندان و صاحب نظران این حزب بتوانند به صورت مستقیم با توده های مختلف مردم ارتباط برقرار کنند.در شرایط کنونی حزب کارگزاران تنها حزبی است که کنگره های ملی و استانی برگزار می کند تا به این وسیله دیدگاه های فکری و سیاسی خود را برای طرفداران خود تبیین و تشریح کند.در نتیجه همه این مسائل نشان می دهد که ارتباط حزب کارگزاران با توده های مردم در حال گسترش است و در آینده نیز بهتر خواهد شد.

برخی از اصلاح‌طلبان و از جمله آقای هادی خامنه ای نسبت به ترکیب و رویکرد شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات انتقاد کرده‌اند. به نظر شما رویکرد شورای عالی سیاستگذاری برای انتخابات ریاست جمهوری منطقی و صحیح است؟

متاسفانه برخی از احزاب با شعار مناسبی وارد شورای عالی سیاستگذاری نشدند.این شعار نیز این است که شورای عالی سیاستگذاری باید بر پاشنه احزاب بچرخد.این در حالی است که واقعیت های جامعه ما بیانگر مساله دیگری است و مطالبه دیگری در این زمینه دارد. به نظر من منطقی ترین رویکرد را رئیس دولت اصلاحات در پیش گرفته که به دنبال ایجاد ترکیبی از احزاب و چهره های حقیقی در شورای عالی سیاستگذاری است.شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات در انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی رویکرد بسیار خوبی در پیش گرفته بود و عملکرد سنجیده و قابل قبولی از خود ارائه داد.