امیرآبادی فراهانی
نظارت همگانی در سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران مدنظر است/ مجلس به مصوبه کمیسیون تلفیق رای مثبت دهد
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران اجرایی طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، اظهار داشت: کمیسیون تلفیق طی مصوبه‌ای دولت و وزارت اقتصاد و دارایی را مکلف کرده تا سامانه‌ای را طراحی کنند و میزان حقوق و مزایا مشخص شود.

وی راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران اجرایی را در راستای شفافیت درآمدها برشمرد و گفت: در این مصوبه نظارت همگانی را مدنظر قرار داده‌ایم و البته نهادهای نظارتی نیز باید پیگیری کنند تا زودتر این مهم عملیاتی شود.

امیرآبادی تاکید کرد: در این مصوبه از آنجا که دسترسی به حقوق‌ها برای آحاد مردم فراهم می‌شود، خود مردم بر عملکرد مالی مسئولانی که منتخب آنها هستند نظارت می‌کنند چرا که بهترین نظارت، نظارت مردم است.

نماینده مردم قم در مجلس درباره رأی مجلس به مصوبه کمیسیون تلفیق نیز گفت: ما انتظار داریم مجلس به این امر کمک کرده و به مصوبه کمیسیون تلفیق رای مثبت بدهد.

امیرآبادی فراهانی همچنین گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق وزارت دادگستری را درباره بحث حقوق شهروندی، فرهنگ‌سازی و آموزش و ملزم کرده‌ایم که حقوق شهروندی را در این حوزه‌ها اجرایی کند.