دیدار و بازدید رئیس سازمان بهزیستی شهرستان خرمشهر و برخی از فعالان اجتماعی با اعضاء خانواده ایی که در روستای صنگور در وضعیت نامناسبی زندگی میکنند