انتصاب جدید در استانداری خوزستان
شوشان: در بخشی از این حکم آمده است' با توجه به سوابق و تجارب جنابعالی به سمت مسئول پیگیریهای ویژه استاندار منصوب می شود تا امور مربوط به طرح های عمرانی و اقتصادی استاندار و نیز پیگیریهای مرتبط با ارگان ها و نهادها ادارات کل و وزارتخانه ها را با دقت و درایت انجام و گزارش نمائید'

استاندار خوزستان در بخش دیگری از این ابلاغ آورده است' انتظار می رود بهره مندی از توانمندی نیروهای کارشناس در خصوص پروژه هائی که در جریان سفر اینجانب به شهرستانهای استان مصوب و اعلام می شود با جدیت پیگیری لازم صورت گیرد.

هومن خورشید که اکنون مدیر روابط عمومی فولاد اکسین را به عهده دارد پیش از این مدیر روابط عمومی و روابط بین الملل استانداری خوزستان را به عهده داشت.

ایرنا/