مدیران اخلاق مدار

شنبه یازدهمین روز از زمستان 1395 در سالن اجتماعات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دوستی و مودت و همدلی موج میزد. همه آمده بودند با سبد سبد مهر و عاطفه، به بهانه تودیع و معارفه! اما نه از تودیع خبری بود و نه از معارفه، چرا که بنا نبود کسی خداحافظی کند و نا آشنایی نیز برای معارفه به میان نیامده بود.

قایم مقام دوست داشتنی دانشگاه، مدیران حوزه ریاست، معاونین و مدیران توسعه، بهداشت، دانشجویی و فرهنگی، آموزشی و مسئولین واحدهای مختلف ستادی و محیطی دانشگاه، کارکنان اداری، فنی و خدماتی حوزه معاونت درمان همه و همه آمده بودند تا با مشایعت یک مدیر متخلق و دوست داشتنی به اتفاق ایشان به استقبال مدیر برومند دیگری بروند.

در مراسم امروز جابجایی و انتصاب تنها از یک ساختمان به ساختمانی دیگر و از یک صندلی به صندلی دیگر بود، اما جنس مراسم با همه مراسمات و مناسبات مشابه متفاوت می نمود، هیچ کلامی از جنس بی مهری بر هیچ زبانی جاری نشد و هیچ گوشی کلام ملال آوری نشنید، نه گلایه ای بود و نه تهدید و تخریبی! نه از چه کردم و نه از چه خواهم کرد کسی سخنی نراند!؟ از طیف ها و طایفه کسی دم نزد، جز واژه زببا و نام آشنای" لر به غیرت" که از واژگان فراگیر ادبیات جنوبی ها و زاگرس نشینان است و بر سبیل مزاح رانده شد، هر چه بود عزت بود و احترام، سخن از وظیفه، تکلیف، اسلام، ایران و ضرورت تداوم تدبیر و تلاش و تحول و اینکه این پست ها اگر ماندنی بود به هیچ کداممان نمی رسید.

سخن از مانایی در انجام خدمات ماندگار، سخن از عشق و عدالت و آزادی در پرتو اسلام و انقلاب و خون شهیدان وطن، سخن ازخضوع و خشوع در برابر مردم و احترام به استادی و سیادت سید سکاندار دانشگاه.


دکتر نظری متواضعانه و مهربانانه دکتر ورناصری را دوست، برادر و مشاور پیشین خود خواند و دکتر ورناصری پذیرش این مسئولیت را نتیجه اصرارهای مکرر دکتر نظری از وی عنوان داشت.

 

درود به مهربانی و اخلاق مداری هر دو عزیز و یکایک مهربانانی که با حضور در این جلسه، برگ زرین دیگری از مدیریت اخلاق مدارانه را تورق کردند.


انتصاب جناب دکتر نظری در سمت معاونت اجتماعی دانشگاه که بی شک حلقه گم شده نظام سلامت بوده و جایگزینی و انتصاب جناب دکتر ورناصری در سمت معاونت درمان بر هر دو عزیز و هیات رییسه محترم دانشگاه سترگ علوم پزشکی جندی شاپور اهواز میمون و مبارک باد، حقیر که در آن جمع دوست داشتنی فرصت و جسارت اظهار و ابراز نیافتم، بر خود فرض دانستم به رسم ادب چند بیت شعر از آثار شاعر گرانسنگ "دکتر بهروز یاسمی"را به همه مهربانان، خاص آن دو عزیز گرانمایه تقدیم دارم:

تو طلوع آفتابی ترین تصویر های شعر منی
ای پس از غزل های سرخ اهورایی

هیچ کس چون تو صداقت ایلیاتی مرا نداشت
کس چه می داند...شاید

عشق هم روز گاری چادر نشین بوده است..
و تو بهتر میدانی که همه شعرهایم مدیون......توست

خدایتان یار باد

 

صادق مرادی

معاون اجرائی معاونت بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز