رئیس اداره آبفای روستایی باغملک از آغاز عملیات حفر چاه خبر داد
شوشان: آغاز عملیات حفر چاه آب شرب دو روستای بارانگرد و باغملا در شهرستان باغملک اجرایی شده است.

رحیم کردی رئیس اداره آبفای روستایی در تصریح این خبر گفت: با شروع عملیات حفر این چاه که تامین کننده آب ۱۹روستای حوزه بارانگرد است دیگر مشکل بی آبی وجود نخواهد داشت.

وی بیان داشت: با توجه به خشک شدن چاه قبلی و تلاش و پیگیری های مستمر توانستیم مجوز حفر چاه را بگیریم و امیدواریم که با اجرایی کردن این مهم مشکل ساکنین این روستاها به طور کلی حل شود.