سرمایه گذاری آستان قدس رضوی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی


به گزارش شوشان و به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، روز گذشته تنی چند از مدیران شرکت توسعه نفت و گاز آستان قدس رضوی با هدف سرمایه گذاری در این منطقه، با مدیران سازمان دیدار کردند.
براساس این گزارش، این شرکت قصد دارد، پس از انجام بررسی های مقدماتی، یک واحد تولید متیل آمین را با سرمایه گذاری 35 میلیون یورو در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی احداث نماید.
پیش بینی شده است این واحد صنعتی، ظرف مدت 2 سال و 6 ماه اجرا شده و پس از بهره برداری سالانه 20 هزار تن متیل آمین تولید کند. زمین مورد درخواست برای احداث این واحد توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی جانمایی شده است و خوراک خود را از شرکتهای پتروشیمی رازی و فن آوران دریافت می‌کند.
در این دیدار مدیران شرکت توسعه نفت و گاز رضوی از زمین مورد نظر بازدید میدانی کردند و مذاکراتی در خصوص یوتیلیتی مورد نیاز این واحد انجام شد.