مرمت قدیمی ترین خانه تاریخی خوزستان آغاز شد
رییس اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شوشترگفت: مرمت خانه جزایری ، قدیمی ترین خانه تاریخی استان خوزستان با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال آغاز شد.

علی محمد چهارمحالی اظهارداشت: خانه جزایری بنا بر اظهار مالک و همچنین شکل و فرم معماری آن مربوط به دوره صفویه می باشد. ظاهرا تا چند دهه گذشته کتیبه ای در ایوان این خانه نصب بوده که بر روی آن نام معمار و تاریخ ساخت آن که رقم 1021 هجری قمری نمایان بوده است .

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شوشتر ادامه داد: این اثر ارزشمند از نظر معماری نیز جزو خانه هایی است که تزئینات بکار رفته در آن در هیچ جای دیگر از خانه های شوشتر بکار نرفته که نمونه این ادعا گچبری های این خانه و رسمی بندی انتهای ایوان آن است. 

وی افزود: متاسفانه به دلیل شکستن لوله های فرسوده آب و فاضلاب شهری بخشی از شبستان و شوادون این خانه آسیب جدی دیده است . 

رییس اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شوشترگفت:کار مرمت این بنا از روز های گذشته آغاز گردیده و قرار است ایوان و رسمی بندی آن استحکام بخشی و بخش های تخریب شده آن تکمیل شود. مقرر شده سقف ریخته شده ی اتاق پستو که در پشت ایوان قرار دارد تعمییر و باز سازی شود.
چهارمحالی در پایان گفت: این کار نیز توسط استاد حسین معماریان از اساتید برجسته استان و کشور و از محل مرمت مشارکت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در حال انجام است.
ایرنا