گزارش تصویری نشست خبری شهردار آبادان
شوشان آبادان ؛ گزارش تصویری نشست خبری شهردار آبادان با اصحاب رسانه امروز چهارشنبه (10مرداد ماه)


عکاس : محمد بن رشیدی
خبرنگار : اسماعیل آریا