گفتگوی شوشان با حسین مسافر آستانه
شوشان خرمشهر:حسین مسافر آستانه:ارتباط دبیرخانه فتح خرمشهر با هنرمندان در طول سال، موجب ارتقا کیفیت آثار ، خواهد بود.
حسین مسافر آستانه داور بخش صحنه ای جشنواره تئاتر فتح خرمشهر با در نظر گرفتن سطح استانداردهای تئاتر ملی گفت: خوشبختانه از بین کارهایی که دیده ام چند اثر قابلیت اجرای عمومی داشته اند و در مقابل بعضی کارها اصلا خوب نبوده اند.
وی ادامه داد: از لحاظ کیفی و اجرایی آثار بسیار متفاوت هستند و این خاصیت همه ی جشنواره ها است.
مسافر آستانه گفت: اجرای تئاتر زنده است و به حال خوب بازیگر مرتبط است، چرا که اگر بازیگر یک سر درد کوچک داشته باشد، نمیتوان آنطور که باید اجرا کند و در نتیجه به کار ضربه وارد میشود.
وی در خصوص روند اجرایی جشنواره گفت: خوشحالم که تمام برنامه ریزی ارایه شده در جدول ، طبق زمانبندی در حال انجام است و شبیه جشنواره های دیگر تاخیر و معطلی ندارد و این حاکی از آمادگی گروه های شرکت کننده و همکاری همه جانبه هییت اجرایی این جشنواره است که تمام امکانات را در اختیار هنرمندان عرصه تئاتر گذاشته اند.
مسافر آستانه ضمن اشاره به ارتباط بین گروه های شرکت کننده و دبیرخانه جشنواره گفت: اگر دبیرخانه جشنواره ارتباط دایمی در طول سال با هنرمندان داشته باشد و این ارتباط قطع نشود ، می توان شاهد برنامه های قوی تر و آثار بهتری از لحاظ کیفی بود.
وی ادامه داد: لازمه برگزاری این چنین جشنواره هایی حضور مسئولان شهری ، به خصوص شهرداری هاست. چرا که شهرداری فقط برای صرفا وظیفه ی خدمات پاکسازی شهر را ندارند و کار فرهنگی بیشتر از کار خدماتی برای یک شهر احتیاج است.
مسافر آستانه با تاکید بر لزوم حمایت مسئولان از فرهنگ به ویژه تئاتر گفت: ارتقا فرهنگی یک شهر تاثیر مهمی در سایر خدمات اجتماعی شهر دارد و حمایت معنوی تمام سازمانها و ارگانها را شامل می شود، و برگزاری جشنواره ها برای مردم و آگاهی و فرهنگ سازی آنها خواهد بود.