سه امتیاز راحت در کیسه ی کارون اروند-بچه محل های اکبر اوتی به نبرد امروز نرسیدند.
شوشان خرمشهر:قرار بود ساعت ۲۰ امشب،سوم شهریور ماه در هفته ی سوم بازیهای لیگ دسته اول ،دوتیم️ اروند خرمشهر و سیاه جامگان مشهد در ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر به دیدار هم بروند که بعلت عدم حضور تیم مشهدی این بازی لغو شد.

تیم سیاه جامگان مشهد که باید از مسافتی طولانی مهمان خرمشهری ها میشد تاکنون بطور رسمی علت این عدم حضور خود را توضیح نداده است و این درحالی ست که سرمربی آن در اخرین مصاحبه ش از آمادگی تیمش برای بازی با اروند خرمشهر خبر داده بود.
شایان ذکر است که اکبر میثاقیان سرمربی کارون اروند،پیش از این سرمربی گری تیم سیاه جامگان را بر عهده داشته و مقادیری از این تیم طلبکار است و چندین بار در رسانه ها اعلام کرده که ریالی از طلبم را نخواهم بخشید.
نتیجه ی نهایی بازی طبق قوانین فوتبال سه برصفر به سود تیم میزبان ثبت شد تا سیاه جامگاه واقعا جامه ی سیاه برای امتیاز از دست رفته شان به تن کنند.
خرمشهر که روز شنبه را با ابستراکسیون اعضای شورای شهر آغاز کرده بود ، آن را با آبستراکسیون ورزشی به پایان برد.

"عباس مدحجی"