نیاموخته اند..
شوشان خرمشهر:اعضای شورای شهر خرمشهر سومین جلسه ی خود را برای گزینش هیئت رئیسه جدید ملغی کردند. این جلسات بعلت عدم حضور عمدی اعضا و نرسیدن به حد نصاب ، سه بار پشت سرهم ، بدون حصول نتیجه به اتمام رسید. مخاطب این نگارش کل مجموعه ای ست که تحت نام شورا در حال فعالیت است و  عضو یا اعضای مشخصی را اشاره ندارد.
 
چنین عملکردی را بیش از این درسال گذشته در فرآیند انتخاب شهردار شاهد بودیم . در حقیقت سیاستمداران و مسؤلین ما طی یکسال از عمر شورایی خود(در شورای پنجم) هیچ چیز جدیدی بجز غیبت برای حصول اهداف خود یاد نگرفته اند.
نیاموخته اند که بجز غیبت های مصلحتی و بدون توجیه و توضیح ، راههای دیگری هم برای نیل به اهداف هست.

 نیاموخته اند با لابی گری، مذاکره، مهره چینی، پیش بینی درست، تحلیل مناسب، ارائه برنامه ی قوی و چانه زنی هم میتوانند تا حدودی به آنچه برای شورا در سر دارند ، دست پیدا کنند. نیاموخته اند قول و قرارهای خصوصی نیز از غیبت و بردن شورا تا مرز انحلال بهتر است. نیاموخته اند برای افکار عمومی یا حداقل آن بخشی از آن که رای اعتماد گرفته اند، احترام قائل شده و دلایل خود را توضیح دهند.

براستی جای افکار عمومی، فعالین اجتماعی_سیاسی، دائم الآنلاینهای مجازی، مطالبه گران، سمن ها و NGO ها کجای این بازار مکاره ست؟ چرا این عاملها نتوانستند طی یکسال گذشته با نظارت بیشتر و اعمال فشارهای مطالبه گری، شورا را متوجه اشتباه خود و تلاش در تعدیل عملکرد خود کند؟ اگر اخبار و حواشی شورا را مروری کنیم ،جز چند فعال رسانه ای و خبرنگار و تعدادی مطالبه گر اجتماعی، باقی سنگرها را خالی میابیم.
 
شورا نیاموخته است، چون افکار عمومی نظارت و مطالبه گری را نیاموخته است. شاید اکنون نوبت این آموزش دو طرفه است. اکنون که شورا بی توجه به حق مردم برای داشتن شورایی محکم ، تاثیر گذار و فعال، مشغول حضور و غیاب است، افکار عمومی میتوانند چون معلمی دلسوز ، مسؤلیت پذیری ، پاسخگویی و تعامل هدفمند را به آن بیاموزد.

عباس مدحجی