یادداشتی بقلم عماد الهلالی __ صنگوری ؛
قسمت اول ؛ فعالان اجتماعی یا منفعلین ارتجاعی؟!
شوشان آبادان ؛ همواره معتقدم در هر میدان و عرصه ای، چنانچه اخلاق بلغزد ، دیگر تمام ارکان ماهیتی و قواعد هویتی آن عرصه معدوم و باطل می گردد...

موضوعم را با ثبتی از خاطرات تاریخ این گونه آغاز کنم:

با خبر مرگ ناگهانی رئیس جمهور مصر (جمال عبدالناصر) بر اثر سکته قلبی، وقتی برای مراسم خاکسپاری، (ژاک شابان - دلما) نخست‌وزیر وقت فرانسه با گریه در مقابل تشریفات وارد فرودگاه قاهره شد، خبرنگاری به سمت او می رود و بی مقدمه می پرسد: عمری است با این مرد(جمال عبدالناصر) جنگیدید که نابود شود، اکنون که دیگر مي رود تا از موانع سیاسی شما حذف شود، چرا می گریید؟

خبرنگار پاسخی می شنود که سالهاست نکته آن تلاش است سرلوحه ای برای زندگی در تمام عرصه های حیات نگارنده بماند.

ژاک به خبرنگار گفت: جمال دشمن سیاسی ما بود اما اخلاق را حتی در دشمنی بی ارزش نکرد.

پس از این مقدمه بدواً و تاکید دارم هیچ تغییر نگاهی در این فاصله ٢ سال گذشته به مديريت سياست زده شهر ندارم و قطعا با این پیام در مقام شماتت ، دفاع و یا محکومیت موضوعی نایستاده ام زیرا هر چند شاید برخی هیاهوی های مختلف امروز صفحات جدیدی از بحران ها و سوژه های مباحث را برای محافل حقیقی و مجازی گشوده باشند ، اما کسی تصور نکند فجایع تاریخی انتصابات شورای شهر و حوادث اعتراضات ، فیلم های بازشماری ، سناریوی گزینش شهردار و... از اذهان جامعه بیدار فراموش می شود و بی شک تماماً در زمان شایسته خود پاسخ مشروع را خواهد گرفت.

لیکن در رصدی که اخیراً از فضای مجازی و برخی محافل بویژه میادین تخریب و تقدیس در جنگ و جدالهای حوزه مدیریت شهری آبادان داشتم، تغییر آنی مواضع و تعویض رنگ و لعاب برخی افراد به ظاهر مطالبه گر، فراتر از آنکه برایم عجیب باشد تاسف آور بود...

*جنگ برای قدرت به چه قیمت؟!
*در تخریب همدیگر، اخلاق را له نکنید..!
*نام و جایگاه دفاع از حق و عدالت، مقدس است. از آن خارج شوید.. بیشتر آلوده نشود..!


***ادامه دارد.. و به طور واضح خواهم نوشت...

انتهای پیام/.

عماد الهلالی_صنگوری