یادداشتی بقلم عماد الهلالی _ صنگوری
قسمت دوم ؛ فعالان اجتماعی یا منفعلین ارتجاعی؟!
شوشان آبادان ؛ بقلم عماد الهلالی - صنگوری ؛ قسمت دوم ؛

در ادامه از آنچه بعنوان اهمیت پایداری اخلاق عرصه و میادین در قسمت اول گفتیم ؛

*مصداق نمونه آن شایستگان و شرافتمندان بی ادعایی هستند که با نامشان جامعه و عرصه ها را اعتبار و افتخار بخشیده اند و بی شک از توضیح ذیل مبرا و مجزا می باشند*

اما تاسفي كه بيش از تعجب در رصد فضای حاکم بر فعالیت های اجتماعی و سیاسی نگارنده را متأثر می کند ، له شدن اخلاقی است که صراحتا به تبع رویکرد اخیر برخی پدیده ها ست که نه بر مسلک عیارانند و نه بر منش راهزنانند و نه حتی بر مکتب یاغیان آخر فطرتشان چیست که حتی در غارت حق الناس هم با یکدیگر سازگاری ندارند و پس از مدتی به هم وفادار نمی مانند و جامعه شاهد خورد و برخورد هایشان می شود؟!

*افرادی که بیشتر از آنکه فعالان عرصه باشند، منفعلین به نظر میرسند زیرا به وضوح مشاهده شده که با هر چرخش در وزرش باد، تغییر جهت میدهند* ؛

*نه ثابت قدم اند و نه صاحب نظر...*

*برخی برحسب منافع و برخی برچسب مواضع*

*گروهی در تقلای نام و گروهی به اقتضای انتقام*

*عمده ای از روی نادانی و عده ای برای نانی*

*تعدادی در قامت ابزار و افرادی در نقش ایثار*

عمده آنان دلالان سیاسی هستند که یا با گسترش گروههای قارچی و عنکبوتی در فضای مجازی ویا تشکیل جلساتی که به تیم و ارنج بندی قدرت طلبی و سهم خواه بیشتر شبیه است تا عدالتخواهی، در نقش بوق و بلندگوهای ابزاری، هوچی گر شناخته شده اند...

اولاً مشخص نمایند در قرینه بزرگان و ریشه داران شهر دارای چه وزنه ای هستند؟!

ثانیاً *در مقابل سکوت حکیمانه، -مدارا و ملایمات پیشکسوتان خوش نام و نامداران اصیل منطقه* به نمایندگی از کدام اطیاف و اقشار به خود اجازه و مشروعیتی یافته اند که متکلم و متصدر صف اجتماعی برای هر اظهار نظری باشند؟!

با عبور از این فاکتورها؛

*افرادی که دیروز تحت عنوان مطالبه گر و فعالان اجتماعی مؤید برخی شخصیت ها و انتصابات بودند و امروز به یکباره مخالف یا برعکس.. پاسخگو باشند*

1. این تغییر مواضع بر حسب چه معیار و منفعتی بوده؟!

2. کدام یک از این اتفاقات دور از بصیرت و پیش بینی بوده است؟

3. شما که دور تر از نوک بینی خود را نمی دیدید اشتباه محض نموید که درباره موارد خطیر و کلان شهر و آینده اظهارنظر ابراز موضع نمودید!!!

به اقتضای جو از حق دست کشیدید و برای باطل دست زدید و حال که بی حال زمین افتاده است با ریتم ناله هایش بر زخم هایش می رقصید...

مسئول این سوخت زمان یکساله در آزمون دوباره خطا و تجربه که تبعات آن افزایش بدهی ها، ضعف خدمات و ده ها آیتم جبران ناپذیر می باشد، چه کسی است؟

*دیروز که اصرار داشتیم صف مطالبه گران از مطالبه گر نمایان جدا شود، دغدغه ما دقیقاً چنین روزی بود*صراحت بیشتری نیاز است..؟!


عمادالهلالي _صنگوری


انتهای پیام/.