شهرستان اندیکا:
خط کشی ترافیکی 60 کیلومتر از راهای اصلی و فرعی شهرستان اندیکا
کوروش مهری دهنو رئیس اداره راهداری و حمل نقل جاده ای شهرستان اندیکا در گفتگو با شوشان :از شروع پروژه خط کشی ترافیکی راه های اصلی و فرعی این شهرستان خبر داد که هم اکنون بالغ بر 60 کیلو متر از آن به پایان رسیده است .

500
ایشان در ادامه گفتند :در حال حاضر محور لالی به قلعه خواجه به اتمام رسیده و مسیر اصلی تاراز به مسجد سلیمان شروع شده است  که در روزهای آتی با همت نیروهای پرتوان این اداره به اتمام خواهد رسید.
شایان ذکر است که مسیر اندیکا به ایذه در دستور کار بعدی این این اداره قرار دارد.

500500