ارزش معاملات بورس خوزستان به بیش از 159 میلیارد ریال رسید
این تعداد سهام متعلق به 182 شرکت است که 36 درصد این معاملات مربوط به خرید سهام و 64 درصد مربوط به فروش سهام بوده است.

 معاملات توسط 13 ایستگاه معاملاتی به انجام رسيده‌ و در مجموع در هفته گذشته برای 59 نفر کد سهامداری جدید ایجاد شده است.

در پایان معاملات این هفته سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین، بانک تجارت و شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران با بیش‌ترین ارزش ریالی خرید و همچنین سهام شرکت‌های ارتباطات سیار ایران، های وب و پتروشیمی پارس به ترتیب با بیشترین ارزش ریالی فروش روبرو بوده‌اند.