گزارش تصویری؛
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده نیشکر هفت‌تپه