گزارش تصویری؛
آیین رونمایی از اپلیکیشن اتاق بازرگانی اهواز