گزارش تصویری؛
نشست خبری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان