گزارش تصویری؛
دیدار با خانواده شهدای حادثه تروریستی اهواز