گزارش تصویری؛
رقابت‌های استانی تیراندازی با کمان
عکس: بهراد قاسمی - علی لطیفی