گزارش تصویری؛
نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز
عکس: علی لطیفی