گزارش تصویری؛
افتتاح پروژه‌های درمانی اهواز با حضور وزیر بهداشت
عکس: علی لطیفی